AkademiaWet – szkolenia – Miłosława Kwiatkowska

Szkolenie I dniowe. Znieczulenia miejscowe, iniekcje dostawowe 1. Dobór leków do znieczulenia miejscowego. • Omówienie poszczególnych leków • Jak otrzymać odpowiednią objętość leku • Czy można leki łączyć? 2. Przypadki kliniczne -znieczulenie miejscowe • Powikłania • Dobór znieczulenia 3. Techniki znieczuleń miejscowych • Znieczulenia nasiękowe • Znieczulenie dostawowe • Znieczulenie nerwów obwodowych (ring block,) • Znieczulenia miejscowe stosowane w stomatologii oraz chirurgii głowy • Znieczulenia miejscowe stosowane w okulistyce • Znieczulenia nadoponowe • Znieczulenie ściany klatki piersiowej 4. Iniekcje dostawowe 5. Pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego Koszt :1600 zł netto Miejsce szkolenia:Gdynia