AkademiaWet – szkolenia – Miłosława Kwiatkowska

AKADEMIA CT i MRI - POZIOM III

    PROGRAM SZKOLENIA:  
1. Oponiak w badaniu MRI i CT
 
2. Cechu wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego w badaniu MRI i CT
 
3. Ocena układu komorowego
 
4. Jamistość rdzenia kręgowego
 
5. Wady rozwojowe układu kostno-stawowego
 
6. Najczęstsze nowotwory OUN
   
7. Padaczka idiopatyczna w badaniu MRI u psów i kotów
   
8. Choroby metaboliczne  w badaniu MRI
 
9. Wady rozwojowe
 
     
Koszt 5500 zł netto/ 1 poziom
Osoby prowadzące: dr n. wet. Miłosława Kwiatkowska
Miejsce: Gdynia