AkademiaWet – szkolenia – Mi艂os艂awa Kwiatkowska

SYNDROM RAS BRACHYCEFALICZNYCH

4 600,00  netto + 23%VAT

馃搮Data szkolenia: 23-24.09.2024r.

Zanim dokonasz rezerwacji na to szkolenie, zapytaj nas o dost臋pno艣膰:

 • akademiawet@gmail.com
 • tel. 604-679-502

Uwaga: W przypadku rezygnacji na wi臋cej ni偶 6 tygodni przed terminem szkolenia organizator zwraca 100% koszt贸w, w przypadku 4 tygodni – 50% , w przypadku 3 tygodni kwota nie jest zwracana.
Organizator zastrzega sobie prawo nieznacznego 鈥瀘dchylenia鈥 od temat贸w podanych powy偶ej, je艣li grupa zg艂osi ch臋膰, lub potrzeb臋 przepracowania dodatkowych / innych temat贸w.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny zale偶nie od inflacji wp艂ywaj膮cej na koszt sali, cateringu etc. W takim wypadku Uczestnicy zostan膮 poinformowani mailowo o zaistnia艂ej sytuacji.

Je艣li starasz si臋 o 艣rodki na szkolenie z dofinansowa艅 np. z Urz臋du Pracy, bardzo prosimy o przes艂anie nam wype艂nionych wniosk贸w. Czas na odpowied藕 z naszej strony to 3-5 dni.

Opis

Czego mo偶esz si臋 spodziewa膰 po tym szkoleniu?

 

Skro虂cenie kufy i pyska doprowadzi艂o do pewnych konsekwencji anatomicznych ws虂ro虂d pso虂w ras brachycefalicznych. Ich rezultatem sa台 trudnos虂ci w oddychaniu – ma艂a ilos虂c虂 tlenu, kto虂ra dostaje sie台 do uk艂adu oddechowego, p艂uc, krwi, ca艂ego organizmu, czyli hipoksji.

Buldog francuski, mops, buldog angielski, dog de bordeaux, shih tzu, chin japon虂ski, pekin虂czyk, boston terrier, cavalier king charles spaniel, czyli psy ras brachycefalicznych, kompensuja台 sobie to poprzez dyszenie i oddychanie z otwartym pyskiem.

Niestety nie poszerzy to nosa, ani nie zmniejszy podniebienia, a wre台cz moz虈e prowadzic虂 do obrze台ku podniebienia i dro虂g oddechowych, powoduja台c ich jeszcze wie台ksze zacies虂nienie.

W trakcie takiego sposobu oddychania, po艂knie台te powietrze kumuluje sie台 w z虈o艂a台dku. Ten sie台 powie台ksza sie台, powoduja台c ucisk na przepone台, powietrze zalega w przewodzie pokarmowym, co zaburza flore台 bakteryjna台. Te bakterie, kto虂re sa台 dobre, nie lubia台

powietrza i uste台puja台 miejsce tym z艂ym, co powoduje s虂mierdza台ce gazy. Wyste台puje bowiem znaczna korelacja mie台dzy problemami oddechowymi a z虈o艂a台dkowo-jelitowymi.

Na tym szkoleniu naucze台 Cie台

 • radzic虂 sobie z dusznos虂cia u pso虂w ras brachycefalicznych
 • przygotowywac虂 twoich pacjento虂w do bezpiecznego znieczulenia oraz 艂agodnego wybudzenia
 • wykonywac虂 zabiegi korekcji nosa i podniebienia (podziele台 sie台 swoimi trickami)
 • komunikowac虂 sie台 z opiekunem
 • przygotowac虂 sale台 chirurgiczna台 aby nic Cie台 nie zaskoczy艂o

Obejrzyj wie台cej tutaj:

 

Program:

1. Diagnostyka syndromu ras brachycefalicznych

 • skala BOAS
 • kiedy zdecydowac虂 sie台 na zabieg chirurgiczny- wskazania
 • Jak komunikowac虂 sie台 z w艂as虂cicielem, aby zrozumieli powage台 problemu.

2. Syndrom ras brachycefalicznych (BOAS) – patofizjologia oraz naste台pstwa uwarunkowan虂 anatomicznych.

3. Znieczulenie pacjento虂w ras brachycefalicznych

 • jak dbac虂 o ich bezpieczen虂stwo
 • dobo虂r leko虂w
 • spokojne wybudzenie

4. Leczenie chirurgiczne

 • korekcja nozdrzy zewne台trznych
 • korekcja podniebienia,
 • usunie台cie migda艂ko虂w,
 • usunie台cie kieszonek krtaniowych.

5. Poste台powanie w stanach nag艂ych – dusznos虂c虂 u pso虂w i koto虂w ras brachycefalicznych

6. Tracheotomia oraz tracheostomia.

 • wskazania,
 • dobo虂r odpowiedniej rurki
 • technika wykonania zabiegu

Zobacz te偶 podobne szkolenia

Nie przegap innych interesuj膮cych szkole艅 dost臋pnych w AkademiaWet!

CHIRURGIA TKANEK MI臉KKICH I/IV

Oceniono 0 na 5
(0)

5 650,00  netto + 23%VAT

CHIRURGIA TKANEK MI臉KKICH II/IV

Oceniono 0 na 5
(0)

5 650,00  netto + 23%VAT

CHIRURGIA TKANEK MI臉KKICH III/IV

Oceniono 0 na 5
(0)

5 650,00  netto + 23%VAT

CHIRURGIA TKANEK MI臉KKICH IV/IV

Oceniono 0 na 5
(0)

5 650,00  netto + 23%VAT