REZONANS MAGNETYCZNY U PACJENTÓW NEUROLOGICZNYCH (szkolenie online) spotkanie 2 z 2

2 864,00  netto + 23%VAT

Nazwa szkolenia: REZONANS MAGNETYCZNY U PACJENTÓW NEUROLOGICZNYCH (szkolenie online)
spotkanie 2 z 2

📅 Data szkolenia: w trakcie ustalania

  • Liczba godzin: 14 godzin w jednym module
  • Liczba uczestników: maksymalnie 12

📍 Miejsce szkolenia: online (cały świat)
⏰ Godziny trwania szkolenia: 12.30-16.30

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria:

Opis

10 lat temu pracownie weterynaryjne w Polsce nie korzystały z rezonansu magnetycznego. Miałam jednak takie przeczucie, że zaczną. Wierzyłam, że to jest przyszłość. Wierzyłam, że za chwilę będziemy z tego korzystać nie tylko do diagnostyki ludzi, ale też i zwierząt.

Do dzisiaj wierzę, że nawet jeśli czegoś jeszcze nie ma, to nie znaczy że tego zaraz nie będzie.

Postanowiłam wtedy, że chcę się tego rezonansu za wszelką cenę nauczyć.

Zaczęłam współpracę z kliniką medyczną w tym zakresie. Co piątek, przez 12 miesięcy, siedziałam od rana do wieczora w opisowni pracowni MRI słuchając lekarza RADIOLOGA. Następnie pojechałam na 6-miesięczny staż do USA i dzięki mojemu wcześniejszemu przygotowaniu, wiedziałam, o czym do mnie mówią, tzn. nie była to czarna magia.

DZISIAJ PRACOWNIE WETERYNARYJNE WYKONUJĄ 8-10 REZONANSÓW MAGNETYCZNYCH DZIENNIE.

2-modułowe, 2-dniowe szkolenie ONLINE MRI I CT.

Będziemy wspólnie opisywać obrazy rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej.

Obecnie mam to ogromne szczęście, że mogę dzielić się wiedzą i szkolić z lekarzy weterynarii z zakresu diagnostyki obrazowej MRI, CT dla zwierząt.

Program II modułu

MRI ORAZ CT CHORÓB GŁOWY

12.30-13.15 – Anatomia czaszki mózgu oraz struktur w okolicy.

13.30-15.00 – Zapalenie mózgu tła autoimmunologicznego (MUE).

  • Różnicowanie zapaleń (GME, NME, NLE, EOZYNOFILOWE ZAP MÓZGU TŁA AUTOIMMUNOLOGICZNEGO).
  • Porównanie MRI i CT w chorobach tła autoimmunologicznego.
  • Kiedy trzeba skierować pacjenta na badanie MRI, a nie można polegać na badaniu CT?
  • Leczenie zapaleń – obrazy MRI po leczeniu

15.15-16.30 Uraz mózgowo-czaszkowy W CT ORAZ MRI

– SKALA GLASCOW i jej wykorzystanie w określeniu rokowania dla danego pacjenta;
– zmiany widoczne w obrazie MRI i ich wykorzystanie przy określeniu rokowania dla pacjenta;
– opis badan MRI i CT.

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych diagnostyką obrazową oraz neurologią. Jest ono połączeniem informacji klinicznych z informacjami które można uzyskać z badania obrazowego.

Jeśli jesteś zaintersowany pojedynczym tematem (wykładem), skontaktuj się z nami.
Koszt to między 444-777 zł netto.